Όροι Διαγωνισμού Facebook - Κλήρωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ MEDIA Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδό Ολυμπίου Διαμαντή 7 , προκηρύσσει διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια, ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της στο Facebook: https://www.facebook.com/dimitrisskarmoutsos.gr

Ο διαγωνισμός εκτελείται με τη συνεργασία της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδό Τατοϊου 165 & Οδυσσέως και του brand Xωριό.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας, άνω των 18 ετών.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», «ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ MEDIA Ι.Κ.Ε.» και οι άμεσα συνδεδεμένοι με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 29/05/2017 έως και 02/06/2017 και οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση.

Θα διεξαχθεί μια κλήρωση, ειδικότερα:

Στις 06/06/2017, θα αναδειχτούν οι 5 νικητές του διαγωνισμού, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα καλάθι με προϊόντα Χωριό ο καθένας.

Για να συμμετάσχουν στην κλήρωση οι χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στο post (π.χ. Κάντε reaction και comment στο post για να λάβετε μέρος στην κλήρωση).

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα του DimitrisSkarmoutsos.gr στο Facebook https://www.facebook.com/dimitrisskarmoutsos.gr στις 06/06/2017.

Δηλώνοντας συμμετοχή στην κλήρωση, ο κάθε συμμετέχων απελευθερώνει το Facebook από τυχόν νομικές υποχρεώσεις και αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζονται, διοικούνται ή σχετίζονται με το Facebook.

Τα δώρα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα. Επίσης δεν μεταβιβάζονται. Τα παραπάνω δώρα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το δώρο θα δοθεί με νέα στιγμιαία κλήρωση σε άλλον νικητή ή θα διατεθεί κατά την δίκαιη κρίση των διοργανωτών.

Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού (02/06/2017), δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών.

Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν κατατεθεί Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παναγακοπούλου-Μουρτζούκου, οδός Δωδεκανήσου 10Β, 54626 Θεσσαλονίκη.