Γλωσσάρι Υλικών

Αμυγδαλόψιχα

Η αμυγδαλόψιχα είναι το εσωτερικό μέρος του καρπού από το δέντρο αμυγδαλιά.

Σχετικές Συνταγές