Γλωσσάρι Υλικών

Βότανο

Τα βότανα είναι αυτοφυή φυτά, που αναπτύσσονται σε διαφορές άγονες η και καλλιεργημένες περιοχές και τα οποία κατά διαφορά χρονικά διαστήματα οι γεωργοί τα μαζεύουν η όπως συνήθως λένε, τα «βοτανίζουν». Χρησιμοποιούνται σε αρκετούς κλάδους όπως την φαρμακοβιομηχανία και την μαγειρική.

Σχετικές Συνταγές