Γλωσσάρι Υλικών

Πάγος

Ο πάγος είναι νερό που σε θερμοκρασία από 0ο C και κάτω  κρυώνει/παγώνει και παίρνει στέρεα μορφή. Ανάλογα με την καθαρότητα του νερού το παγάκι μπορεί να είναι διαφανές, ή μπορεί να έχει χρώμα οπάκ μπλε-άσπρο.

Σχετικές Συνταγές