Γλωσσάρι Υλικών

Προσούτο (Ευρυτανίας)

Το προσούτο Ευρυτανίας είναι το αλλαντικό προσούτο που παρασκευάζεται στην περιοχή της Ευρυτανίας.

Σχετικές Συνταγές